Ukupan poredak nakon 3. kola natjecanja u NH

Utrka na 5km

Seniori

1. Vjekoslav  Klarić – 180 bodova
2. Borna Šeremet – 100 bodova

Seniorke

1. Daria Tkalčić – 100 bodova
2. Željka Salopek – 80 bodova

Veterani A

1. Igor Oštrić – 280 bodova
2. Juraj Mihelac – 200 bodova
3. Goran Iličić – 180 bodova

Veterani B

1. Jadranko Ahel – 200 bodova
2. Zlatko Krstić – 80 bodova

Veteranke A

1. Mirela Matak Horvat – 200 bodova
2. Sandra Validžić -120 bodova
3. Biškup Sanja – 80 bodova
Mirjana Matrapazovski Kukuruzović – 80 bodova

Veteranke B

1. Vesna Šoš – 200 bodova
2. Nada Dujmović Samec – 120 bodova
3. Gordana Vidaković – 110 bodova
Jadranka Kuštelag – 80 bodova
Sonja Ištavnović – 80 bodova

Utrka na 10km

Seniori

1. Zvonimir Ivančević – 100 bodova
2. Ivan Milišić – 80 bodova

 Veterani A

1. Goran Iličić – 100 bodova
2. Ivo Markulin – 80 bodova

Veterani B

1. Jadranko Ahel – 100 bodova

Veteranke A

1. Mirela Matak Horvat – 100 bodova
2. Nikolina Šupetar – 80 bodova
3. Katarina Stipan – 60 bodova

Veteranke B

1. Sonja Ištvanović –  100 bodova
2. Vesna Šoš – 80 bodova