1. Uvod

Nordijsko je hodanje aktivnost koja može služiti za razvoj kondicije, opuštanje, rekreaciju, društvene aktivnosti, rehabilitaciju, gubitak težine, opće uživanje i kao natjecateljski sport. Da omogući dosljednu strukturu i temelj za natjecateljski sport, INWA (Međunarodna federacija nordijskog hodanja) zajedno sa nacionalnim Savezom u RH ( Hrvatski savez nordijskog hodanja ) propisuje sljedeća pravila za organizatore utrka, sudce za utrku i natjecatelje.

2. Definicija nordijskog hodanja

Nordijsko je hodanje pojačanje uobičajenog hodanja s pomoću štapova za nordijsko hodanje. Nudi vrlo učinkovit, aeroban i lagan način da se poboljša nečije fizičko stanje bez obzira na dob ili spol i korisno je za upravljanje brojnim fizičkim stanjima. Tijekom hodanja sa štapovima kretnje ruku, nogu i tijela prate isti ritam. Svaki korak prati rotacija zdjelice i suprotna rotacija ramena. Zbog te rotacije ramena ruke se kreću prema naprijed ili prema natrag.

3. Natjecanja nordijskog hodanja

Natjecanja nordijskog hodanja sportski su događaji u kojima je kondicija na prvom mjestu, a natjecanje na drugom. Cilj je sačuvati dobru tehniku i iskoristiti prednosti ove aktivnosti putem zabavnog natjecateljskog sportskog iskustva. Natjecanja nordijskog hodanja mogu postati motivacija za redoviti trening nordijskog hodanja, hodanje na otvorenom, uživanje u prirodi, održavanje aktivnog načina života i na kraju za poboljšanje kondicije.

Natjecanja nordijskog hodanja mogu se podijeliti prema vrsti Brzina:

  • Utrka nordijskog hodanja (21 km / 10 km / 5 km), (natjecanja na temelju vremena) Individualna i timska natjecanja (štafetna), status Svjetskog kupa, Europskog prvenstva i Svjetskog prvenstva. 
  • Nordijsko brdsko trčanje (sport povezan s nordijskim hodanjem)
  • Tehnika i brzina (nije službeno natjecanje Svjetskog kupa).

Prema sudjelovanju u različitim dobnim skupinama:

Individualna utrka

Timska ( štafetna) utrka 100+ (pojedinačni sportaši mogu sastaviti tim od 4 člana, što znači da se sportaši mogu istovremeno natjecati i pojedinačno i kao članovi tima – štafetne utrke. Ukupna dob 4 člana mora biti viša od 100 godina).

4. Tehnika nordijskog hodanja

*** Uskladiti s pravilima utrke nordijskog hodanja INWA-e, svaki sudionik mora upotrebljavati ispravnu tehniku. Posebna se pažnja treba pridavati istaknutim točkama kada se razmatraju kazneni kartoni:

4.1. Pobrinite se da se ruke i noge kreću izmjenično na prirodan način

4.2. Pobrinite se da ni oba stopala ni oba štapa nikada nisu iznad zemlje u isto vrijeme. Trčanje je zabranjeno.

4.3. Pobrinite se da štapovi dodiruju tlo u isto vrijeme kao i suprotna peta

4.4. Pobrinite se da se štapovi moraju staviti na stranu razmaka i uzdužnog područja između nožnih prstiju prednjeg stopala i pete stražnjeg stopala s iznimkom strmih nagiba ili stuba kojima se spuštate ili penjete

4.5. Pobrinite se da centar gravitacije nije abnormalno snižen

4.6. Pobrinite se da postoji aktivno pogurivanje štapovima da bi se tijelo gurnulo prema naprijed. Kada gurate štapom trebali biste produljiti ruku i i šaka bi minimalno trebala dosezati liniju tijela, ali idealno bi bilo da prijeđe liniju tijela prema natrag.

4.7. Pobrinite se da vodeća šaka koja drži ručku štapa prijeđe liniju tijela kada stavlja štap na prednji dio

4.8. Pobrinite se da su štapovi uhvaćeni kada ih stavljate na tlo i aktivno otpušteni kada gurate otvorenim šakama na stražnjoj strani

4.9. Pobrinite se da je neupotreba štapova dopuštena samo na okrepnim stanicama prema specifičnim pravilima staze utrke.

4.10. Pobrinite se da sudionici nose remenje štapova ispravno

4.11. Pobrinite se da sudionici ispravno nose broj utrke

4.12. Pobrinite se da sudioniku nije dopušteno blokirati put drugih sudionika.

5. Prijava za utrku

Prijava za utrku otvorena je za sve nordijske hodače koji, nakon što su ispunili potrebni obrazac za prijavu i obrazac pristajanja na uvjete, zajamče organizatorima da mogu prijeći duljinu staze u utrci u razumnom vremenu i da pristaju na preuzimanje odgovornosti za bilo kakve ozljede, bolest, gubitak ili štetu koje mogu pretrpjeti ili zadobiti kao rezultat prijave na utrku.

6. Kategorije utrke

Sljedeće se dobne kategorije primjenjuju i za muškarce i za žene. Prijave vrijede od datuma utrke.

6.1. Junior 17 – 20 godina
6.2. Senior 21 – 39 godina
6.3. Master 40 – 49 godina
6.4. Master 50 – 59 godina 
6.5. Veteran A 60 – 69 godina
6.6. Veteran B stariji od 70 godina Napomena: Sudionici stariji od 40 godina smiju se registrirati u kategoriju Senior 21+ umjesto u vlastitu kategoriju ako to žele.

7. Štapovi za nordijsko hodanje

Samo se specifični štapovi za nordijsko hodanje, fiksni ili teleskopski po duljini, smiju upotrebljavati na natjecateljskom događaju. Duljina štapa treba biti vaša vlastita visina pomnožena s 0,68 +/-10 cm. Mjerenje se vrši od vrha ručke do kraja šiljastog vrha.

8. Druga oprema:

8.1. Sudionici trebaju nositi prikladnu odjeću i obuću za događaj
8.2. Sudionici ne smiju upotrebljavati slušalice za uši jer one smanjuju sposobnost da se čuju upute službenika i drugih sudionika

9. Odustajanje od sudjelovanja

9.1. Očekuje se da su se svi sudionici koji su se prijavili za događaj prikladno pripremili da uspješno dovrše utrku. No sudionik može odustati od sudjelovanja na događaju ako pretrpi bilo kakvu medicinsku komplikaciju ili vjeruje da ne može dovršiti utrku
9.2. Bilo koji sudionik koji se povuče treba obavijestiti, ili se pobrinuti da se obavijesti Službenik za utrku.
9.3. Sudionici koji su se povukli iz utrke zabilježit će se u Službenim rezultatima kao „DNF“ (nije završio/la (did not finish))

10. Upozorenja i diskvalifikacija

Sustav upozorenja i diskvalifikacije osigurava da natjecatelj ne može biti diskvalificiran odlukom samo jednog sudca za utrku.

10.1. Sudac za utrku imaju isključivu ovlast da utvrde pravednost ili nepravednost upozorenja i diskvalifikacija i njihove će odluke biti konačne i neopozive

10.1.1. Imenovani Nacionalni sudac za utrku odabrat će Glavnog sudca za utrku (on/ona mora biti certificirani nacionalni sudac za nordijsko hodanje) koji ima ulogu Zapisivača
10.1.2. Svi sudci za utrku djelovat će pojedinačno i odluke se donose na temelju toga kako se zbivanja vide ljudskim okom
10.1.3. Bez obzira na udaljenost događaja treba postojati minimalno 5 sudaca za utrku
10.1.4. Svi sudci za utrku djeluju neovisno i ne smiju raspravljati o natjecanju s drugima
10.1.5. Sudac za utrku može pokazati samo 1 žuti karton po sudioniku
10.1.6. Sudac za utrku treba biti jasno vidljiv svim sudionicima

10.2. Sudci za utrku dodjeljuju žuti karton sudionicima kada se sudionici ne usklade s tehničkim stavkama opisanim u točki 4. Fokus treba posebno biti na istaknutim točkama.

10.3. Sudac za utrku dodijelit će diskvalifikacijski CRVENI karton kada sudionik:

10.3.1. Ne prati stazu utrke
10.3.2. Ne prati specifične upute Sudca za utrku
10.3.3. Verbalno ili fizički zlostavlja bilo kojeg Sudca ili drugog sudionika
10.3.4. Ponaša se neprimjereno i narušava red
10.3.5.Već je dobio 2 žuta kartona i krši pravila po treći put. Tri su žuta kartona jednaka diskvalifikacijskom crvenom kartonu.

10.4. Diskvalifikacijski postupak:

10.4.1. Dodjeljivanje svih žutih i crvenih kartona mora se odmah priopćiti sudioniku pokazivanjem odgovarajućeg kartona i navođenjem razloga za kažnjavanje. Dodjeljivanje žutih i crvenih kartona mora se priopćiti Glavnom Sudcu za utrku koji ima ulogu Zapisivača. Kada sudionik dobije crveni karton, to će se označiti vidljivom crtom na njegovoj oznaci za utrkivanje sa startnim brojem.
10.4.2. Kada se crveni karton dodijeli kao posljedica 3 žuta kartona, crveni će se karton odmah pokazati sportašu i Glavni Sudac će za utrku odmah biti informiran o tome. Sudac za utrku zamolit će sudionika da prekine natjecanje i oduzet će mu se oznaka za utrkivanje sa startnim brojem.
10.4.3. Diskvalifikacija je trenutačna kada sudionik dobije crveni karton.
10.4.4. Diskvalificirani se sudionici moraju odmah povući s događaja
10.4.5. Ploču s rezultatima koja je vidljiva sudionicima na početnoj/završnoj liniji mora ažurirati Glavni Sudac za utrku.

11. Postaje za pomoć

11.1. Okrepne stanice: mora biti barem jedna na početnoj/završnoj liniji. Moraju se označiti i mogu biti maksimalno duge 40 metara. Pomoć se treba omogućiti od 10. metra.

11.2.Trenerski info pultovi: Treba biti barem jedan na početnoj/završnoj liniji. Mora biti označen i smije biti dug maksimalno 15 metara.

12. Oštećeni štapovi

Ako je štap oštećen tijekom utrke, sudionik treba nastaviti pazeći na sve tehničke stavke opisane u točki 4 ako je moguće, do sljedeće postaje za pomoć. Ako to nije moguće, sudionik treba barem poštivati tehničke stavke s neoštećenim štapom.

13. Sigurnost

13.1. Svi sudionici trebaju biti svjesni da se štapovi ne smiju podizati ni u kojem drugom smjeru osim onom koji je utvrđen tehnikom nordijskog hodanja, osim na okrepnim stanicama prema pravilima utrke

13.2. U slučaju da sudionik treba ukloniti štapove tijekom utrke, to treba napraviti uz stazu 13.3. Sudionici trebaju ostaviti dovoljno mjesta među sobom da se izbjegnu sudari, posebno na početku, kada se preuzima prednost ili kada se prolazi kroz uske mjerne točke blizu početne/završne crte.

14. Rezultati

Rezultati događaja bit će objavljeni na internetskim stranicama INWA-e i na društvenim medijima. Pojedinačni natjecatelji ili timovi (štafete) dobit će bodove iz svakog događaja Svjetskoga kupa. Sustav bodovanja Svjetskoga kupa, Europskog prvenstva te Svjetskog prvenstva INWA:

 

Mjesto Bodovi
1 100
2 80
3 60
4 50
5 45
6 40
7 36
8 32
9 29
10 26