Definicija nordijskog hodanja

Nordijsko hodanje je oblik fizičke aktivnosti gdje je obično, prirodno hodanje pojačano dodavanjem posebno dizajniranih štapova za Nordijsko hodanje. Unatoč  tome, karakteristike prirodnog, biomehanički pravilnog hodanja i pravilnog držanja tijela su prisutne u svim aspektima gibanja.

Pokreti ramena i ruku tijekom Nordijskog hodanja poštuju raspon pokreta ramena i ruku kao kod prirodnog hodanja. Dodatno, uključeni su i neki pokreti karakteristični za skijaško trčanje (klasična tehnika), kao npr.:

 • Položaj stražnjeg štapa prilikom faze vučenja
 • Kontrola štapova pomoću drške i remena
 • Aktivno i dinamičko korištenje štapova

Tehnički pravilno korištenje štapova aktivno uključuje gornji dio tijela u proces hodanja, te se tijelo tjera prema naprijed. Fizički napor je na pravilan i ravnomjeran način raspodijeljen na različite grupe mišića cijelog tijela.

Pravilna uporaba štapova daje priliku za zamjetno povećanje intenziteta hodanja povećavajući rad mišića gornjeg dijela tijela. Ono također omogućuje ukljućivanja rada mišića ostalih dijelova tijela.

Nordijsko hodanje je sigurna, dinamička i učinkovita fizička aktivnost za sve uzraste i trenira tijelo na holističan, simetričan i balansiran način.

Generalni cilj Nordijskog hodanja je općeniti fizički i mentalni boljitak. Nordijsko hodanje se bazira na slijedećim principima i temeljima:

 • Sigurni, zdravi, biomehanički korektni pokreti i hodanje
 • Korektno usklađivanje i držanje tijela
 • Prirodni i tečni pokreti koji uključuju mišiće gornjeg i donjeg dijela tijela kao i mišiće centra tijela (‘core’ mišići)
 • Simetričan i kompletan trening cijelog tijela
 • Efektivan aerobni trening prilikom istovremene aktivacije velikih i malih mišićnih grupa koji omogućuje ritmične i dinamične pokrete
 • Pojačana cirkulacija i metabolizam
 • Kontinuirana izmjena aktivacije i opuštanje mišića, rasterećenje krutih mišića
 • Intenzitet i ciljevi treninga su lako prilagodljivi individualnim potrebama
 • Naučene vještine se mogu prenijeti u svakodnevni život
 • Fizička aktivnost koja je pogodna za sve, bez obzira na dob, spol ili fizičku pripremljenost
 • Ne-natjecateljska fizička aktivnost

Dakle, tehnika i učenje Nordijskog hodanja su bazirani na tri osnovna principa:

 • Pravilna tehnika hodanja
 • Pravilno držanje
 • Pravilno korištenje štapova