Udruga Drava i koronavirus

Kraj drugog desetljeća dvadesetprvog stoljeća ostat će zapamćen po pojavi koronavirusa i posljedica koje su nastale njegovom pojavom. Njegovo djelovanje je već danima, a biti će tako i narednih tjedana tema prisutna u znanstvenim, političkim, sportskim, kulturnim – u  gotovo svim društvenim krugovima, ali i u životu svakog pojedinca diljem svijeta. 

Početkom ožujka virus je postao   dio svakodnevice i u “Lijepoj našoj”, pa i u Varaždinu. Prestale su brojne aktivnosti građana: na ulicama nema uobičajene vreve, police osnovnim životnim namirnicama se ubrzano prazne, stvaraju se male ili veće kućne zalihe, učenici i studenti putem interneta prate nastavu iz svojih domova, u školama su samo učitelji, profesori i poneki učenik, u vrtićima nema dječje graje jer je broj djece sveden na najmanju moguću mjeru, brojni skupovi kulturnog, znanstvenog, političkog, sportskog i sličnih sadržaja, su otkazani ili odgođeni, otkazana su turistička putovanja i ostala planirana putovanja, …. Život se nadamo se na kratko preko noći promijenio. 

Vođeni preporukama struke i poštujući upute Nacionalnog stožera za civilnu zaštitu mijenjamo naše navike, način razmišljanja, stavove, stil života, društvene odnose – mijenjamo svoj svakodnevni život.  

Život se s ulica, javnih okupljališta: trgovačkih centara, kafića, restorana, javnog prijevoza, nekih radnih mjesta, parkova, škola, pa i zdravstvenih ustanova (za lakše bolesnike) preselio u domove. To je prilika da korona virus pretvorimo u svoju korist: da život u krugu obitelji učinimo sadržajnijim,  da nadoknadimo našim voljenima ugodna druženja koja smo godinama ubrzanim tempom života propustili.

Vođeni činjenicom da oko pedeset posto našeg članstva spada u rizičnu skupinu koja bi mogla dobiti teži oblik zaraze koronavirusom mijenjamo rad Udruge nordijskog hodanja i pješačenja Drava, Varaždin. Koristimo ovaj prostor za objavu informacija našim članicama i članovima, članstvu udruga i klubova u sastavu Hrvatskog saveza nordijskog hodanja i ostalim zainteresiranim građanima. Bit će to podsjetnik na naše aktivnosti koje smo provodili u isto vrijeme prije godinu dana, ali i motivacija za nove ideje i sadržaje našeg budućeg rada.

 

 

Obzirom na okolnosti otkazan je 2. stručni skup instruktora i voditelja nordijskog hodanja koji se trebao održati 21.3.2020. u Varaždinu u organizaciji Hrvatskog saveza nordijskog hodanja i Kluba nordijskog hodanja Varaždin. Podsjećam da je prije godinu dana točnije 9.3.2019. održan  vrlo uspješan i poticajan 1. stručni skup instruktora i voditelja nordijskog hodanja na Krku u organizaciji HSNH i KLUBA ZA ŠPORTSKU REKREACIJU “GOROVO”.

 Nakon teoretskog dijela u kojem su Davorin Antonići, predsjednik HSNH i Krešo Ritz, zamjenik predsjednika prezentirali sve sadržaje važne za nordijsko hodanje, predstavili udruge i klubove koji djeluju pod okriljem HNS i INWE  održan je trening nordijskog hodanja.

Ključna poruka i smjernice sa 1. stručnog skupa sadržana je važnom pitanju: KAKO DALJE? Odgovori na to pitanje stizali su tijekom cijele godine kroz brojne aktivnosti svih nas, a najviše vodstva HSNH.

 

 

Citiram:

 • Stručni kadrovi,a poglavito njihovo školovanje i stručno usavršavanje, koje bi trebalo biti usklađeno s današnjim i sutrašnjim potrebama, u ovom području, predstavljaju jednu od temeljnih karika u daljnjem razvoju sportske rekreacije u našoj zemlji.
 • Krajnji efekti rada u području sportske rekreacije sasvim sigurno ovise i o doprinosu javnih medija, poglavito u promociji sportske rekreacije i edukacije svekolikog pučanstva o potrebi i korisnosti za potrebama bavljenja sportsko rekreativnim  aktivnostima.
 • Realizacija naznačenih, kao i drugih brojnih ciljeva o kojima će biti riječi na ovom skupu, predstavlja temeljni uvjet za podizanje čitavog niza mjera i postupaka koje u narednom razdoblju treba poduzeti radi unapređenja rada našeg Saveza, njegovih udruženih članica, te daljnjeg razvoja sportske rekreacije PGŽ i Hrvatskoj.
 • Educirati, usavršiti, osposobiti, te zaposliti stručni kadar za vođenje programa i organizaciju manifestacija.
 • Nastaviti us ulaganjima u RC Platak.
 • Dati važnost izgradnji sportskih objekata pristupačnih većem broju građana.
 • Provesti istraživanje te stvoriti evidenciju o programima, provoditeljima i infrastrukturi sportske rekreacije koja je javno dostupna.
 • Poticati promidžbu i značaj sportske rekreacije kroz zastupljenost u medijima.
 • Razvijati mogućnost i poticati suradnju turističkih subjekata i sportsko rekreacijskih centara, društava i udruga u smislu korištenja sportsko – rekreacijskih sadržaja.
 • Povezivanjem postojećih rekreativnih i organizacijom novih, stvarati sustav koji će rekreativce motivirati i omogućiti im sudjelovanje u istima.
 • Potaknuti udruživanje klubova i društava sportske rekreacije u Savez sportske rekreacije “Sport za sve” PGŽ uključivanjem u aktivnosti Saveza i financiranjem zajedničkih programa
 • Provoditi dodatne raznovrsne aktivnosti sportske rekreacije umirovljenika.